czarna0014

37 tekstów – auto­rem jest czar­na0014.

Am­bicje chcą zdo­bywać szczy­ty, ale Ser­ce trzy­ma korzenie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 września 2012, 22:25

Tra­gedie to nie wy­darze­nia. Tra­gedie roz­gry­wają się w ludzkich sercach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2011, 14:51

Życząc ko­muś śmier­ci, zas­tanów się czy nie le­piej byłoby życzyć mu lep­sze­go życia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 lutego 2011, 20:45

Co Bóg stworzył niech człowiek ze skóry nie ob­dziera.


<prze­myśle­nia na te­mat Rze­zi Fok w Kanadzie> 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 grudnia 2010, 14:42

Związek po­lega nie na tym aby być w nim ideal­nym, ale na tym aby być w nim sobą. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 14 listopada 2010, 14:31

Nie lu­bię za­sypiać bo nie lu­bię się budzić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 listopada 2010, 14:24

Im ciem­niej­szy las tym mądrzej­szy leśniczy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 września 2010, 20:36

Przy­jaciel to ktoś kto po­wie ci prawdę,
a nie będzie Cię po­niżał za Two­je błędy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 sierpnia 2010, 12:05

- każdy ma pra­wo do szczęścia
- ale ja nie jes­tem każdy. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 czerwca 2010, 18:20

Nic dla niego nie było piękniej­sze w życiu jak pożeg­na­nie przed śmiercią. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 maja 2010, 16:05
czarna0014

na rzecz WWF.

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna0014

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność